Tài liệu tham khảo Toán cao cấp 1

KẾT CẤU TÀI LIỆU

Tài liệu tham khảo Toán cao cấp 1 bao gồm 5 chương:

  • Chương 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC
  • Chương 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
  • Chương 3: KHÔNG GIAN VECTƠ
  • Chương 4: ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH
  • Chương 5: DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Chúng tôi hi vọng tài liệu này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập. Trong chương trình học, các bạn sẽ được giảng viên hướng dẫn các phần học cụ thể và phần tự nghiên cứu sau.Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, rất mong các bạn hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

Toán cao cấp 1