Tài liệu tham khảo Lập trình PHP

Kết cấu giáo trình

Tài liệu tham khảo Lập trình PHP bao gồm 9 Chương:

  • Chương 1: SƠ LƯỢC VỀ APACHE, PHP, MYSQL VÀ CÁCH CÀI ĐẶT
  • Chương 2: TẠO NHỮNG TRANG PHP SỬ DỤNG PHP5
  • Chương 3: SỬ DỤNG PHP VỚI MYSQL
  • Chương 4: SỬ DỤNG BẢNG ĐỂ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU
  • Chương 5: NHỮNG THÀNH PHẦN CỦA FORM: CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU
  • Chương 6: CHO PHÉP NGƯỜI SỬ DỤNG SOẠN THẢO CƠ SỞ DỮ LIỆU
  • Chương 7: THAO TÁC VÀ TẠO HÌNH ẢNH VỚI PHP
  • Chương 8: NGƯỜI DÙNG NHẬP CÓ HIỆU LỰC
  • Chương 9: ĐIỀU KHIỂN VÀ TRÁNH NHỮNG LỖI

Chúng tôi hi vọng tài liệu này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và trở thành một lập trình viên thực thụ. Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, rất mong các bạn hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

Lập trình PHP