Tài liệu tham khảo Kinh tế học vi mô vĩ mô

Tài liệu tham khảo Kinh tế học vi mô vĩ mô tổng hợp các kiến thức cơ bản của môn học. Chúng tôi hi vọng tài liệu này sẽ giúp cho các bạn học viên học tập tốt hơn môn học này.

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tài liệu tại đây:

Tài liệu tham khảo Kinh tế học vi mô vĩ mô