Tài liệu tham khảo bộ môn Toán rời rạc

Trên thị trường có rất nhiều bản giáo trình Toán rời rạc khác nhau. Tuy nhiên tài liệu này là một trong số các bản chứa đựng đầy đủ nhất những kiến thức của bộ môn này. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp cho các bạn học viên học tốt hơn môn học này. Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, mong các bạn hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tài liệu tham khảo tại đây:

Tài liệu tham khảo Toán rời rạc