Tài liệu Lập, Đọc và Phân tích Báo cáo tài chính, Báo cáo kế toán quản trị

LỜI MỞ ĐẦU

Tài liệu Lập, Đọc và Phân tích Báo cáo tài chính, Báo cáo kế toán quản trị bao gồm 4 chương:

  • Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN
  • Chương 2: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  • Chương 3: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP
  • Chương 4: BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Chúng tôi hi vọng tài liệu này sẽ giúp cho các bạn học viên tìm hiểu và thực hành việc lập đọc và phân tích các báo cáo tài chính kế toán. Chúc các bạn thành công.

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây: