Slide bài giảng Lập trình trực quan(ngôn ngữ Visual Basic)

Bài giảng LẬP TRÌNH TRỰC QUAN(NGÔN NGỮ VISUAL BASIC) bao gồm 7 chương:

  • Chương 1: TỔNG QUAN LẬP TRÌNH CSDL
  • Chương 2: ADODB
  • Chương 3: CÁC THAO TÁC TRÊN RECORDSET
  • Chương 4: DATAGRIL
  • Chương 5: XÂY DỰNG TRUY VẤN ĐỘNG
  • Chương 6: TÍNH TOÁN THỐNG KÊ
  • Chương 7: CRYSTAL REPORT

Chúng tôi hi vọng Bài giảng và phần Bài tập kèm theo này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập. Trong chương trình học, các bạn sẽ được giảng viên hướng dẫn các phần học cụ thể và phần tự nghiên cứu sau.Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, rất mong các bạn hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

Lập trình trực quan(ngôn ngữ Visual Basic)