Slide bài giảng Điện toán di động

LỜI MỞ ĐẦU

Chúng tôi gửi tới các bạn sinh viên slide bài giảng Điện toán di động.Hi vọng những tài liệu hỗ trợ trong slide sẽ giúp các bạn học viên trong quá trình học những môn học liên quan tới mảng di động này. Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

Điện toán di động