Tài liệu tham khảo Quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server)

LỜI MỞ ĐẦU

SQL  Server  2005 là  một  hệ  thống  quản  lý  cơ  sở  dữ  liệu  (Relational  Database Management  System  (RDBMS) )  sử  dụng  Transact-SQL  để  trao  đổi  dữ  liệu  giữa  Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS. SQL Server 2005 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên  đến Tera-Byte và có thể  phục vụ cùng lúc cho  hàng ngàn user.  SQL  Server  2005 có  thể  kết  hợp  “ăn  ý”  với  các  server  khác  như  Microsoft  Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server…

Tài liệu Quản trị cơ sở dữ liệu này nhằm hỗ trợ các bạn học viên trong quá trình học về cơ sở dữ liệu. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn để những tài liệu sau được hoàn thiện hơn.

Mọi ý kiến đóng góp, xin hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

Quản trị cơ sở dữ liệu