Một số câu hỏi ôn tập Access

Nhằm phục vụ cho quá trình học tập môn học Quản trị cơ sở dữ liệu Access. Ban biên tập gửi tới các bạn học viên Một số câu hỏi ôn tập Access, mong có thể giúp các bạn có thể hình dung ra được các dạng câu hỏi ôn tập thi của môn học này.

Mọi ý kiến đóng góp, mong các bạn hồi âm cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải câu hỏi ôn tập tại đây:

Một số câu hỏi ôn tập Access