Một số câu hỏi & lời đáp dành cho đào tạo từ xa

pic-21.Tôi thường xuyên phải đi công tác, vậy tôi có thể biết trước lịch học để sắp xếp kế hoạch công tác của tôi không? Bạn có thể xem Kế hoạch học tập tại mục Thông báo tại địa chỉ website: el.hubt.edu.vn , cán bộ lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm để biết được thời gian cụ thể của các buổi học, hệ thống và thi từng học phần

2. Tôi có được tham gia mua bảo hiểm y tế tại trường không?
Sinh viên hệ đào tạo từ xa sẽ không được mua bảo hiểm y tế tại trường.
3.Học phí của hệ Đào tạo từ xa là bao nhiêu và phải nộp như thế nào?
Theo quy định theo từng năm học

Học viên nộp học phí theo đợt học.

Đợt 1 nộp học phí theo kế hoạch chung.
4. Với văn bằng này, có được đăng ký theo học bậc Thạc sỹ tại Việt Nam hay không?
Được học tiếp các chương trình đào tạo bậc Thạc sỹ tại Việt Nam (Tham khảo Quyết định 45/2008/QĐ-BGDĐT về Đào tạo trình độ Thạc sỹ, điều 11)
5. Chương trình hoạt động theo quy chế nào?
Chương trình đào tạo hoạt động theo Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức đào tạo từ xa ban hành theo Quyết định số 40/2003/QĐ – BGDĐT ngày 08/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội, có những đơn vị nào tham gia vào hoạt động đào tạo?
Đây là chương trình của trường vì vậy tất cả các phòng, ban, đội ngũ giảng viên các khoa và các bộ phận chuyên trách của trường đều tham gia vào hoạt động đào tạo của chương trình này. Trung tâm ĐTTXa của trường là đơn vị được giao nhiệm vụ phụ trách và điều hành chung về chương trình.

7. Tôi hiện là sinh viên của tổ chức đào tạo nào?
Bạn là Sinh viên của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội. 
Bạn có đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ như các học viên hệ từ xa khác. Tính đến 8/2012 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội. đang có hơn 6.000 sinh viên và học viên trong hệ đào tạo từ xa truyền thống và 45,000 học viên cả chính quy và phi chính qua của trường..
Chứng cứ pháp lý công nhận bạn là học viên chính thức của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội là Quyết định trúng tuyển của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội.  đã ký và đóng dấu.
Quyết định trúng tuyển và điểm các học phần là một trong các cơ sở cho việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cuối khóa học.
8. Cách tính điểm của tất cả các học phần có giống nhau không?
Do phương pháp đánh giá liên tục được áp dụng trong chương trình, từng học phần sẽ có 2 loại điểm là điểm bài kiểm tra điều kiện và điểm thi cuối kỳ.
Tỷ lệ % của từng loại điểm thành phần sẽ tùy thuộc vào từng học phần, do tổ bộ môn quyết định. Thông thường sẽ là điểm bài kiểm tra 20% và điểm thi 80%.
9. Chương trình Đào tạo từ xa là chương trình trực thuộc đơn vị nào, do ai quản lý?
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội  là đơn vị chủ trì tổ chức đào tạo, cấp bằng, Giảng viên của chương trình là các giảng viên có uy tín, nhiều kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được lựa chọn để tham gia giảng dạy chương trình.

10. Với bằng đại học từ xa có được thi tuyển công chức hay không?
Có:
1)Quy chế 40/2003/BGDĐT
Điều 3. Nội dung chương trình và văn bằng, chứng chỉ GDTXa.
GDTXa gồm các chương trình bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ và chương trình đào tạo trọn khoá cấp văn bằng tốt nghiệp. Chương trình GDTXa cấp văn bằng có khối lượng, nội dung và cấu trúc kiến thức tương đương với chương trình chính quy cùng nghành học, cấp học. Văn bằng, chứng chỉ (VBCC) của hình thức GDTXa do các cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp là VBCC thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng như VBCC của các loại hình giáo dục khác.
2) Thông tư 06/2007/TT-BNV của Bộ nội vụ hướng dẫn về việc thực hiện nghị định Công chức dự bi. Tham khoản b) điều 2.
Về văn bằng, chứng chỉ: Người đăng ký dự tuyển cần có đủ các văn bằng, chứng chỉ có trình độ phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển mà không phân biệt các loại hình đào tạo …
3) Xem ví dụ trong thông tư (bên trên) quy về thông báo tuyển công chức năm 2009 của Bộ giáo dục và đào tạo (chú ý những chỗ bôi vàng, nói về những vị trí cho trình độ Đại học – không quy định loại hình văn bằng
11. Sinh viên hệ từ xa có được hưởng chể độ ưu đãi không?
Hiện nay sinh viên hệ từ xa chưa thuộc phạm vi áp dụng chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng và con cháu của họ.
Căn cứ là Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC của Bộ Tài chính và Bộ giáo dục và đào tạo. Tham khảo chính dẫn và file bản gốc đi kèm. Trích dẫn tại Mục I, Đối tượng và Phạm vi áp dụng
Người có công với cách mạng và con của họ quy định tại điểm a, b khoản 1 Mục I (sau đây gọi chung là học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi) theo học hệ chính qui tập trung có khóa học từ 1 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo); học liên tục lên trình độ đào tạo cao hơn gồm: trung cấp lên cao đẳng; cao đẳng lên đại học.
12. Khi sinh viên thi lại, nộp đơn hoãn thi trước ngày thi thì sau này khi đi thi đợt sau có phải đóng lệ phí thi lại hay không?
Sinh viên đủ điều kiện dự thi hết môn, khi đến ngày thi vì một lý do cá nhân nào đó có nhu cầu xin hoãn thi thì cần nộp đơn hoãn thi Giáo viên chủ nhiệm của mình trước ngày thi ít nhất 1 tuần. Đơn hoãn thi có ý nghĩa xác nhận sinh viên đó khi đi thi đợt sau là thi lần 1. Nếu học viên không nộp đơn hoãn thi trước ngày thi sẽ được coi là bỏ thi lần 1 và khi đi thi vào đợt sau sẽ tính là thi lần 2.
Lệ phí thi lại hiện tại là 50.000 đ/ 1học phần, Sinh viên đăng ký thi lại và nộp lệ phí thi lại trước ngày thi tối thiểu 1 tuần (lệ phí thi lại sẽ thay đổi theo qui định của Nhà trường)
13. Sinh viên hệ Đào tạo từ xa có được tham gia chương trình vay vốn không?
Theo Điều 3, Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ số 107/2006/QĐ-TTg quy định chỉ những học viên đang theo học hệ chính quy tập trung tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề có thời gian đào tạo từ 01 năm trở lên… mới đủ điều kiện để vay vốn. that.vn – Mạng xã hội rao vặt
Như vậy, theo Quyết định trên, Sinh viên hệ Đào tạo từ xa sẽ không được vay vốn.
14. Chương trình Đào tạo Cử nhân hệ từ xa – ĐH Kinh tế Quốc dân quy định bằng khá, giỏi như thế nào?
Theo Điều 38 Quyết định số 40/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 08 tháng 08 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
Xếp loại tốt nghiệp:
Điểm xếp loại tốt nghiệp (ĐXLTN) = Trung bình cộng của các điểm học phần (ĐTBCKH), trong đó:
ĐXLTN là điểm xếp loại tốt nghiệp.
ĐTBCKH là điểm trung bình cộng của cả khóa học.
Thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp được coi là một học phần.
Căn cứ vào ĐXLTN để phân loại tốt nghiệp như sau:
– Loại giỏi: Từ 8,00 điểm đến 10 điểm
– Loại khá: Từ 7,00 điểm đến cận 8,00 điểm
– Loại trung bình khá: Từ 6,00 điểm đến cận 7,00 điểm
– Loại trung bình: Từ 5,00 điểm đến cận 6,00 điểm.
15. Tại sao điểm tổng kết học phần hệ từ xa lại làm tròn?
Công tác khảo thí do Bộ phận khảo thí độc lập thuộc TĐại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội thực hiện. Cán bộ chương trình không tham gia vào công tác chấm thi cũng như lên điểm. Điểm tổng kết được ghi nhận theo quy định chung của Trường là điểm làm tròn. Căn cứ theo mục 1 điều 13 quy chế 25/2006/QĐ-BGD&ĐT
Điều 13. Cách tính điểm kiểm tra, điểm thi, điểm trung bình chung và xếp loại kết quả học tập
1. Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến phần nguyên.
16. Sinh viên hệ đào tạo từ xa có thể mượn sách ở Thư viện trường được không? Nếu mượn thì mượn trong thời gian nào, giờ nào?

Sinh viên hệ đào tạo từ xa có thể sử dụng nguồn dữ liệu tại thư viện của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội. Sử dụng thẻ sinh viên do nhà trường cung cấp.
Hiện tại đối với sinh viên hệ phi chính quy của trường chưa được phép mượn sách đem về nhà. Được đọc tại chỗ.
Thời gian làm việc của Trung tâm thư viện vào các ngày, giờ hành chính trong tuần.