Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

LỜI MỞ ĐẦU

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (tiếng Anh: artificial intelligence hay machine intelligence, thường được viết tắt là AI) là trí tuệ được biểu diễn bởi bất cứ một hệ thống nhân tạo nào. Thuật ngữ này thường dùng để nói đến các máy tính có mục đích không nhất định và ngành khoa học nghiên cứu về các lý thuyết và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo.

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo mô tả ngắn gọn các nghiên cứu chiến lược và hiệu quả của các phương pháp. Giáo trình được chia làm 6 chương. Bao gồm:

  • Chương I:   Các chiến lược tìm kiếm mù
  • Chương II:   Các chiến lược tìm kiếm kinh nghiệm
  • Chương III:   Các chiến lược tìm kiếm tối ưu
  • Chương IV:   Tìm kiếm có đối thủ
  • Chương V:   Logic mệnh đề
  • Chương VI:   Logic vị từ cấp một

Trong quá trình biên soạn, không tránh khỏi các thiếu sót, rất mong ý kiến đóng góp của các bạn. Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, rất mong các bạn gửi về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải giáo trình tại đây:

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo