Giáo trình Toán rời rạc

LỜI MỞ ĐẦU

Toán rời rạc là một lĩnh vực nghiên cứu và xử lý các đối tượng rời rạc dùng để đếm các đối tượng và nghiên cứu mối quan hệ giữa các tập rời rạc. Một trong những yếu tố làm toán rời rạc trở nên quan trọng là việc lưu trữ, xử lý thông tin trong các hệ thống máy tính về bản chất là rời rạc. Hi vọng giáo trình này sẽ hỗ trợ tối đa cho các bạn học viên trong quá trình học. Chúc các bạn thành công!

*Chú ý: Giáo trình được chia làm hai phần:

  • +) Phần 1: Tập hợp, tổ hợp và logic mệnh đề
  • +) Phần 2: Lý thuyết đồ thị

Mọi ý kiến đóng góp, mong các bạn hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải giáo trình tại đây:

Giáo trình Toán rời rạc