GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC

Trong mấy chục năm gần đây, bộ mặt thế giới thay đổi theo chiều hướng rạng rỡ hơn với tốc độ và chất lượng hơn hẳn tốc độ và chất lượng của nhiều thế kỹ trước cộng lại. Đó là công lao của cả loài người, của nhiều ngành khoa học, trong đó đáng kể đến công lao to lớn của Ngành Công Nghệ Thông Tin.
Công lao của Ngành Công Nghệ Thông Tin là to lớn, vì là mới ra đời và phát triển trong một thời gian rất ngắn so với lịch sử loài người, những thành tựu cống hiến cho x• hội thì đ• vô cùng phong phú đến mức, có thể nói rằng: thành tựu của ngành công nghệ thông tin để lại dấu vết tốt đẹp trong mọi lĩnh vực hoạt động của x• hội loài người phát triển.
Như vậy là x• hội loài người phát triển có dựa vào sự phát triển của ngành công nghệ thông tin. Đến lượt ngành công nghệ thông tin, sự ra đời và phát triển lại dựa vào thành quả phát triển của nhiều ngành khoa học khác, trong đó có toán học, mà trong toán học thì trước hết phải kể đến một tổ hợp bộ môn mà ở đây ta gọi chung là Toán Rời Rạc.
Vì sao vậy? Vì rằng giữa công nghệ thông tin và toán rời rạc có nhiều điểm tương đồng và vì sự tương đồng ấy mà giữa chúng có nhiều tương tác hổ trợ cho nhau.
Điểm tương đồng là: Máy tính được cấu trúc từ những linh kiện vật lý rời rạc, giữa chúng có các mối liên hệ cũng rời rạc. Liên kết chúng lại trong một tổ hợp thông minh, ta được một máy tính có thể giúp ta thực hiện được những chức năng cần thiết cho ta. Cải tiến thêm, ta có những phiên bản mới, thực hiện được thêm những chức năng mới, đa năng hơn. Toán rời rạc chuyên nghiên cứu các đối tượng rời rạc cùng với các mối quan hệ rời rạc giữa chúng để tổ hợp thành những cấu trúc rời rạc, thực hiện những mục tiêu nào đó do cuộc sống đặt ra.
Điểm tương tác là: người lập trình phải tiếp cận các đối tượng mang thông tin riêng rẽ, rời rạc, phải tìm hiểu các mối liên hệ giữa chúng, rồi sắp xếp các bước xử lý sao cho có trình tự chặt chẽ và thông minh để đi đến kết quả mong muốn: đó là lời giải cho những vấn đề đặt ra với người thiết kế và người sử dụng, trong đó có những nhà quản lý kinh doanh. Môn lý thuyết đồ thị trong phần sao của toán rời rạc sẽ giới thiệu những phương pháp tư duy độc đáo, với những thành quả lý thuyết tuyệt đẹp của Euler, của Hamilton, …, với những thuật giả thông minh của Dirack, Kruokal, Prim, …, sẽ là tương tác, góp phần trợ giúp cho các nhà tin học. Phải luôn luôn tìm cách xử lý thông tin.

2. GT Toán rời rạc