Giáo trình Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán

LỜI MỞ ĐẦU

Giáo trình TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN bao gồm 3 chương:

  • CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
  • CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN
  • CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chúng tôi hi vọng, giáo trình sẽ hỗ trợ các bạn học viên trong suốt quá trình học tập môn học này.

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

Giáo trình Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán