Giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư(Phân tích tài chính dự án)

 

LỜI MỞ ĐẦU

Đầu tư xây dựng là một ngành sản xuất vật chất quan trọng nhằm sản xuất và tái sản xuất tài sản cố định cho các ngành kinh tế, xã hội và cộng đồng dân cư. Hoạt động đầu tư rất rộng và đa dạng, chịu nhiều tác động bởi những đặc điểm sản xuất của ngành, đặc điểm của sản phẩm xây dựng, liên quan đến nhiều ngành và điều kiện tự nhiên. Vì vậy, hoạt động đầu tư xây dựng rất phức tạp, dễ gây ra thất thoát, lãng phí, dẫn đến chất lượng sản phẩm và hiệu quả đầu tư thấp. Do đó phải nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng nói chung, chất lượng quản lý dự án của đầu tư xây dựng nói riêng.

Để nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng, trước hết và quan trọng nhất là quản lý tốt dự án đầu tư kể từ khi xác định chủ trương đầu tư, điều tra khảo sát lập dự án đầu tư đến quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư cho đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang phát triển, đang hội nhập, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đang ồ ạt triển khai xây dựng hàng loạt dự án đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau, trên khắp mọi miền đất nước. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phân tích và quản lý dự án đầu tư của mọi cấp, mọi ngành, mọi đối tượng cán bộ quản lý nói chung, cán bộ Tài Chính Ngân Hàng nói riêng là yêu cầu cấp thiết và bức xúc. Giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư được biên soạn theo hướng vừa trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận phân tích và quản lý dự án đầu tư phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, vừa sát với yêu cầu thực tiễn quản lý đầu tư  và xây dựng đang diễn ra ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Theo tinh thần đó, giáo trình được biên soạn gồm 8 chương để làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành về Tài Chính-Ngân hàng với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tế giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học có thể nhanh chóng tiếp cận với thực tế về công tác quản lý đầu tư và xây dựng trong thị trường xây dựng Việt Nam hiện nay.

Mọi ý kiến đóng góp, xin hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải giáo trình tại đây:

Giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư