Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU

Phân tích tài chính doanh nghiệp được quan niệm như là một tổng thể các phương pháp được sử dụng để đánh giá được thực trạng tình hình tài chính hiện tại và quá khứ của doanh nghiệp, thông qua đó cung cấp những thông tin cần thiết cho những đối tác khác nhau để học có những quyết định  phục vụ cho những mục tiêu và lợi ích khác nhau.

Trong điều kiện hiện nay, phân tích tài chính không còn bị giới hạn ở các dữ liệu tài chính nữa mà đã có thêm các dữ liệu kinh tế và thị trường chứng khóan, do vậy số đối tác quan tâm, sử dụng các báo cáo tài chính và thông tin từ kết quả phân tích tài chính doanh nghiệp cũng ngày càng mở rộng và tăng lên.

Chúng tôi hi vọng giáo trình này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và trở thành một chuyên viên kế toán, ngân hàng hay tài chính thực thụ. Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, xin hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp