Tài liệu tham khảo Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

“Tài liệu tham khảo Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin(Triết học Mác- Lênin)” sẽ bổ trợ các kiến thức cần thiết trong quá trình nghiên cứu môn học này, giúp cho học viên có được cái nhìn bao quát nhất để tiếp thu những kiến thức của môn học.

Mọi ý kiến đóng góp, mong các bạn hồi âm cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tài liệu tại đây:

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin