Giáo trình Nghiệp vụ cho thuê tài chính và bao thanh toán

LỜI MỞ ĐẦU

Giáo trình NGHIỆP VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ BAO THANH TOÁN bao gồm 4 chương:

  • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH
  • CHƯƠNG 2: KỸ NĂNG THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH
  • CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN
  • CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN

Chúng tôi hi vọng giáo trình này sẽ hỗ trợ tối đa cho các học viên trong quá trình học môn này.

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây: