GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH MẠNG

Lập trình mạng là gì?

Ngày này khi nói đến phát triển các ứng dụng phần mềm, đa số là người ta muốn nói đến chương trình có khả năng làm việc trong môi trường mạng tích hợp nói chung và mạng máy tính nói riêng. Từ các chương trình kế toán doanh nghiệp, quản lý, trò chơi, điều khiển… đều là các chương trình ứng dụng mạng.

Vấn đề lập trình mạng liên quan đế nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau. Từ kiến thức sử dụng ngôn ngữ lập trình, phân tích thiết kế hệ thống, kiến thức hệ thống mạng, mô hìnhxây dựng chương trình ứng dụng mạng, kiến thức về cơ sở dữ liệu… cho đến kiến thức truyền thông, các kiến thức các lĩnh vực liên quan khác như mạng điện thoại di động,

PSTN, hệ thống GPS, các mạng như BlueTooth, WUSB, mạng sensor…. Nhưng có thể nói vấn đề lập trình mạng có 3 vấn đề chính cốt lõi tích hợp trong lập trình ứng dụng mạng và được thể hiện như hình

Hay nói cách khác, vấn đề lập trình mạng có thể được định nghĩa với công thức sau:

LTM=KTM+MH+NN

  • LTM: Lập trình mạng
  • KTM: Kiến thức mạng truyền thông (mạng máy tính, PSTN,…)
  • MH: Mô hình lập trình mạng
  • NN: Ngôn ngữ lập trình mạng

29. GT lập trình mạng