Giáo trình Kỹ nghệ phần mềm

KẾT CẤU GIÁO TRÌNH

Giáo trình Kỹ nghệ phần mềm được kết cấu bao gồm 6 chương:

  • Chương 1: Phần mềm và kỹ nghệ phần mềm
  • Chương 2: Phân tích và đặc tả yêu cầu
  • Chương 3: Thiết kế phần mềm
  • Chương 4: Lập trình
  • Chương 5: Xác minh và thẩm định
  • Chương 6: Quản lý dự án phát triển phần mềm

Giáo trình được biên soạn nhằm phục vụ các bạn học viên học tập môn học này, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của những nhà chuyên môn và của các bạn học viên. Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, rất mong các bạn hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải giáo trình tại đây:

Giáo trình Kỹ nghệ phần mềm