GIÁO TRÌNH KỸ NGHỆ PHẦN MỀM

Ngày nay phần mềm được ứng dụng phổ biến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo nên sự thay đổi đáng kể cuộc sống của cong người. Chính vì vậy việc tạo ra được một phần mềm hiệu suất, đạt chất lượng là rất quan trọng.

Hiện nay môn Kỹ nghệ phần mềm được đưa vào là môn học chuyên ngành trong hầu hết các khoa Công nghệ thông tin ở các trường Đại học nói chung và khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Kinh Doanh và Công nghệ nói riêng. Giáo trình cung cấp cách nhìn tổng quan về tiến trình sản xuất ra một sản phẩm phần mềm như thế, đưa ra các phương pháp luận, tiến trình và kỹ thuật để quản lý, xây dựng và bảo trì phần mềm một cách có tổ chức.

Thông qua việc nghiên cứu các tài liệu kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy giáo trình được biên soạn là tài liệu cho việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin. Bố cục của giáo trình được chia làm 7 chương theo tiến trình của kỹ nghệ phần mềm.

Chương 1 trình bày những khái niệm cơ bản về phần mềm và kỹ nghệ phần mềm, một số mô hình tiến trình phần mềm phổ biến.

Chương 2 tổng quan về tiến trình và các hoạt động trong quản lý dự án phần mềm.

Chương 3,4,5,6 trình bày những vấn đề liên quan đến phân tích yêu cầu, thiết kế phần mềm, mã hóa phần mềm và kiểm thử phần mềm.

Chương 7 trình bày đôi nét về bảo trì phần mềm.

24. GT Kỹ nghệ phần mềm