Giáo trình Kỹ năng giao tiếp và đám phán

LỜI MỞ ĐẦU

Bất kỳ một cuộc giao tiếp nào, một cuộc đàm phán nào cũng phải sử dụng 4 kỹ năng cơ bản của giao tiếp là: nói, nghe, đọc, viết; đều phải thông qua giao tiếp bằng các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Vì vậy giáo trình này được kết cấu gồm:

  • Chương I: Kỹ năng xử lý văn bản
  • Chương II: Kỹ năng thuyết trình
  • Chương III: Giao tiếp trong kinh doanh
  • Chương IV: Đàm phán trong kinh doanh và một phụ trương: Giao tiếp tìm việc làm

Chúng tôi hi vọng giáo trình này sẽ giúp các bạn học viên tiếp thu tốt hơn những kiến thức, kỹ năng của môn học này. Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải giáo trình tại đây:

Giáo trình kỹ năng giao tiếp và đàm phán