Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác-Lênin

LỜI MỞ ĐẦU

Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác-Lênin được chia làm 2 phần với kết cầu 12 chương. Tuy nhiên các bạn học viên học 8 trong 12 chương của giáo trình này. Những chương sau thuộc phần tự nghiên cứu của học viên

Phần 1:

  • Chương 1: Phương thức sản xuất công xã nguyên thủy
  • Chương 2: Phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ
  • Chương 3: Phương thức sản xuất phong kiến
  • Chương 4: Ba giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong công nghiệp

Phần 2:

  • Chương 5: Hàng hóa và tiền tệ
  • Chương 6: Sản xuất giá trị thặng dư – Quy luật kinh tế tuyệt đối của Chủ nghĩa tư bản
  • Chương 7: Vận động của Tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội
  • Chương 8: Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải giáo trình tại đây:

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin