Tài liệu tham khảo Kinh tế chính trị Mác – Lênin

LỜI MỞ ĐẦU

Từ xa xưa, trong các công trình nghiên cứu của những nhà bác học thời cổ đại như Xênôphông, Platôn, Arixtốt và trong một số tác phẩm của những nhà tư tưởng thời phong kiến ở Trung Quốc, Ấn Độ… đã đề cập đến những vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những tư tưởng kinh tế còn tản mạn, rời rạc, có tính chất tổng kết kinh nghiệm, còn pha trộn với các kiến thức khoa học khác, chưa có học thuyết kinh tế hoàn chỉnh và độc lập.

Kinh tế chính trị ra đời và trở thành một môn khoa học độc lập vào thời kỳ hình thành của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. A.Môngcrêchiên – nhà kinh tế học người Pháp là người đầu tiên nêu ra danh từ “Kinh tế chính trị” để đặt tên cho môn khoa học này vào năm 1615. Hi vọng tài liệu này sẽ mang lại những cái nhìn tổng quan về môn học này cho các bạn sinh viên, hỗ trợ thêm cho quá trình học các môn học tiếp theo.

Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, mong các bạn hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tài liệu tại đây:

Giáo trình Kinh tế chính trị Mac-Lênin