Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ

LỜI MỞ ĐẦU

Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ của Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội biên soạn. Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ biên soạn lần này đã cố gắng cập nhật sự thay đổi trong điều kiện Việt Nam mở cửa và hội nhập kinh tế. Vì vậy mà không thể tránh khỏi khiếm khuyết.

Xin chân thành cảm ơn và sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các nhà quản lý và người sử dụng giáo trình để tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho giáo trình đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, học tập.

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải giáo trình tại đây:

Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ