Giáo trình Kế toán Ngân hàng

LỜI MỞ ĐẦU

Thực hiện mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, giáo trình Kế toán Ngân hàng Thương mại được biên soạn để giảng dạy cho sinh viên thuộc các chuyên ngành được đào tạo học phần này.

Giáo trình bao gồm 2 nội dung xen kẽ nhau:

  •             Nội dung thứ nhất: là những chương viết về lĩnh vực Kế toán thanh toán trong nền kinh tế quốc dân qua hệ thống Ngân hàng, là những kiến thức phải giảng dạy cho tất cả sinh viên thuộc chuyên ngành được đào tạo. Đây cũng là những nội dung cơ bản của Kế toán Ngân hàng Thương mại mà tất cả các sinh viên kinh tế đều phải nắm thật vững.
  •             Nội dung thứ hai: là những chương chuyên về lĩnh vực Ngân hàng như kế toán các nghiệm vụ tín dụng, kế toán phân tích, kế toán tổng hợp, là những chương tham khảo bắt buộc đối với tất cả sinh viên.

Giáo trình này không đề cập đến những nội dung cũng thuộc lĩnh vực kế toán Ngân hàng nhưng sinh viên đã được học ở môn Kế toán Doanh nghiệp(như kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ…).

Đối với những sinh viên viết luận văn tốt nghiệp về đề tài này, thì phải nghiên cứu kỹ các chương tham khảo với sự hướng dẫn của giáo viên.

Trong quá trình giảng dạy và học tập, nghiên cứu, các giáo viên giảng dạy bộ môn và các sinh viên cần nắm vững yêu cầu nói trên để đảm bảo khối lượng kiến thức môn học. Quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn đọc.

Mọi ý kiến đóng góp, xin hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải giáo trình tại đây:

Giáo trình Kế toán ngân hàng