Giáo trình Kế toán doanh nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, nhà trường tổ chức biên soạn Giáo trình Kế toán doanh nghiệp để giảng cho các hệ đại học, cao đẳng và trung cấp trong toàn trường.

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp bao gồm 6 chương:

  • Chương 1: Kế toán vật tư
  • Chương 2: Kế toán tài sản cố định
  • Chương 3: Kế toán tiền lương và các khoản tính theo lương
  • Chương 4: Kế toán tập hợp tính chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  • Chương 5: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
  • Chương 6: Báo cáo tài chính

Quá trình nghiên cứu và biên soạn giáo trình được thực hiện trên cơ sở kế thừa và có bổ sung sửa đổi các giáo trình đã có trước đó. Chúng tôi hi vọng giáo trình này sẽ hỗ trợ tối đa cho các bạn trong quá trình học tập môn học này. Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, xin hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

Kế toán doanh nghiệp