Giáo trình Java cơ sở

LỜI MỞ ĐẦU

Ngôn ngữ lập trình Java được phát triển bởi hãng Sun Microsystem dưới dạng một ngôn ngữ thuần hướng đối tượng. Ngôn ngữ này ngoài việc dùng để thiết kế các chương trình giải quyết các vấn đề kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nó còn được dùng trong lĩnh vực Internet World Wide Web (WWW).

Giáo trình Java cơ sở bao gồm 3 chương:

  • Chương I: Làm quen với môi trường J++6.0
  • Chương II: Lập trình JAVA
  • Chương III: Các APPLET

Chúng tôi hi vọng giáo trình này sẽ hỗ trợ tối đa cho các bạn học viên bước đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình này. Trong quá trình biên soạn, không tránh khỏi các thiếu sót, rất mong ý kiến đóng góp của các bạn. Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, rất mong các bạn gửi về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải giáo trình tại đây:

Giáo trình Java cơ sở