GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH UNIX

1.1.1. Xuất xứ, quá trình tiến hóa và một số đặc trưng của hệ điều hành UNIX

Năm 1965, Viện công nghệ Massachusetts (MIT: Massachusetts Institute of Technology) và Phòng thí nghiệ m Bell của hãng AT&T thực hiện dự án xây dựng mộ t hệ điều hành có tên gọi là Multics (MULTiplexed Information and Computing Service) với mục tiêu: tạo lập được một hệ điều hành phủ trên vùng lãnh thổ rộng (hoạt động trên tập các máy tính được kết nối), đa người dùng, có năng lực cao về tính toán và lưu trữ. Dự án nói trên thành công ở mức độ hết sức khiêm tốn và người ta đã biết đến một số khiếm khuyết khó khắc phục của Multics.

Năm1969, Ken Thompson, một chuyên viên tại phòng thí nghiệm Bell, người đ ã tham gia dự án Multics, cùng Dennics Richie viết lại hệ điều hành đa-bài toán trên máy PDP-7 với tên là UNICS (UNiplexed Information and Computing Service) từ mộ t câu gọi đùa của một đồng nghiệp. Trong hệ điều hành UNICS, một số kh ởi th ảo đầu tiên v ề Hệ thống file đã được Ken Thompson và Dennis Ritchie thực hiện. Đến năm 1970 hệ điều hành được viết trên assembler cho máy PDP-11/20 và mang tên là UNIX.

Năm 1973, Riche và Thompson viết lại nhân của hệ điều hành UNIX trên ngôn ng

  • C, và hệ điều hành đã trở nên dễ dàng cài đặt tới các lo ại máy tính khác nhau; tính chất như thế được gọi là tính khả chuyển (portable) của UNIX. Tr ước đó, khoảng năm 1971, hệ điều hành đượ c th ể hiện trên ngôn ngữ B (mà dựa trên ngôn ngữ B, Ritche đã phát triển thành ngôn ngữ C).

27. GT Hệ điều hành Unix