Giáo trình Khái quát Giải thuật song song

KẾT CẤU GIÁO TRÌNH

Giáo trình Khái quát giải thuật song song bao gồm 5 chương:

  • Chương 1: TỔNG QUAN XỬ LÝ SONG SONG
  • Chương 2: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH SONG SONG
  • Chương 3: MẠNG LIÊN KẾT GIỮA CÁC BỘ XỬ LÝ VÀ BỘ NHỚ
  • Chương 4: GIỚI THIỆU LẬP TRÌNH SONG SONG
  • Chương 5: THUẬT TOÁN SONG SONG

Chúng tôi hi vọng tài liệu này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập. Trong chương trình học, các bạn sẽ được giảng viên hướng dẫn các phần học cụ thể và phần tự nghiên cứu sau.Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, rất mong các bạn hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

Giáo trình Khái quát Giải thuật song song