Tài liệu tham khảo Đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU

Tài liệu hướng dẫn học môn “Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam” nhằm mục đích làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, làm sao để người học có thể tiếp cận môn học này một cách có hiệu quả nhất. Vì vậy, chúng tôi đã cố gắng biên soạn chắt lọc những nội dung cơ bản nhất để giới thiệu tới bạn đọc. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn học tập có hiệu quả trong quá trình tự học. Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những sai sót, mong những ý kiến đóng góp của các bạn.

Mọi ý kiến đóng góp, mong các bạn hồi âm cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tài liệu tại đây:

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam