Giáo trình Datamining(Khai phá dữ liệu)

LỜI NÓI ĐẦU

Khai phá dữ liệu là một bước trong quá trình phát hiện kiến thức bao gồm các thuật toán khai thác hệ dữ liệu theo các phương pháp cụ thể để tìm ra các mẫu hoặc các mô hình trong dữ liệu.

Giáo trình gồm 5 chương:

  • Chương 1: Tổng quan
  • Chương 2: Tiền xử lý
  • Chương 3: Luật kết hợp
  • Chương 4: Phân lớp và dự báo
  • Chương 5: Gom cụm

Khai phá dữ liệu đa dạng và phức tạp. Do đó, giáo trình không tránh khỏi những hạn chế. Rất mong được sự đồng cảm và đóng góp chân thành của bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn.

Mọi ý kiến đóng góp, rất mong các bạn hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải giáo trình tại đây:

GT Datamining