Giáo trình Cơ sở dữ liệu và quan hệ

KẾT CẤU GIÁO TRÌNH

Giáo trình Cơ sở dữ liệu và quan hệ gồm 6 chương:

  • Chương 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
  • Chương 2: CÁC DẠNG CHUẨN VÀ CÁC THUẬT TOÁN LIÊN QUAN
  • Chương 3: MỘT SỐ PHÉP TOÁN XỬ LÝ BẢNG
  • Chương 4: MỘT SỐ ÁP DỤNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU TRONG CÁC HỆ QUẢN TRỊ CSDL HIỆN CÓ
  • Chương 5: MỘT SỐ CÔNG ĐOẠN XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN THIẾT KẾ TỔNG THỂ CÁC HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HIỆN NAY
  • Chương 6: THUẬT TOÁN VÀ ĐỘ PHỨC TẠP

Chúng tôi hi vọng tài liệu này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin thực thụ. Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, rất mong các bạn hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải giáo trình tại đây:

Giáo trình Cơ sở dữ liệu và quan hệ