Giáo trình Bảo hiểm

LỜI MỞ ĐẦU

Ở Việt Nam, thuật ngữ “bảo hiểm” được sử dụng chung cho cả hai loại hình: bảo hiểm xã hội và bảo hiểm kinh doanh (Insurance). Giáo trình Bảo hiểm do Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội biên soạn. Giáo trình Bảo hiểm biên soạn lần này đã cố gắng cập nhật sự thay đổi trong điều kiện Việt Nam mở cửa và hội nhập kinh tế. Vì vậy mà không thể tránh khỏi khiếm khuyết.

Xin chân thành cảm ơn và sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các nhà quản lý và người sử dụng giáo trình để tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho giáo trình đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, học tập.

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải giáo trình tại đây:

Giáo trình Bảo hiểm