Danh sách thi môn C# và Môi trường Dotnet Sáng 14/10/2014

Danh sách thi môn C# và Môi trường Dotnet. Có bất kỳ thắc mắc nào, sinh viên liên hệ văn phòng khoa D401. Chúc các em thi tốt!

Tải tại đây:

Danh sách thi C#& Môi trường Dotnet Khóa 3