Danh sách thi lại ngày 24/10/2014 và 25/10/2014

DANH SÁCH THI LẠI CÓ NGÀY, GIỜ, PHÒNG THI

Văn phòng khoa gửi tới các bạn sinh viên Danh sách thi lại chi tiết: Giữa kỳ I (2014-2015) và Kỳ II (2013-2014). Các bạn sinh viên tải về và xem tất cả các sheet trong file excel.  Lịch thi cụ thể trong danh sách, các bạn nhớ đi thi đúng giờ. Chúc các bạn thi tốt!

Mọi ý kiến đóng góp, rất mong các bạn gửi về cho ban biên tập.

Chúng tôi chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

DS thi lại chuẩn có ngày giờ phòng thi new