Danh sách thi lại giữa kỳ I(2014-2015) và kỳ II(2013-2014)

DANH SÁCH THI LẠI

Văn phòng khoa gửi tới các bạn sinh viên Danh sách thi lại tổng hợp: Giữa kỳ I (2014-2015) và Kỳ II (2013-2014). Các bạn sinh viên tải về và xem tất cả các sheet trong file excel.  Có bất kỳ thắc mắc nào các bạn lên D401 thắc mắc ngay trong ngày 22/10/2014.

Mọi ý kiến đóng góp, rất mong các bạn gửi về cho ban biên tập.

Chúng tôi chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

Danh sach thi lai