Danh sách thi Điện toán di động khóa 2 Elearning – thi sáng 14/10/2014

Danh sách thi môn Điện toán di động của Khóa 2 Elearning. Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ với văn phòng khoa D401. Chúc các em thi tốt!

Tải tại đây:

Danh sách thi Điện toán di động khóa 2