*CHÚ THÍCH CÁC KHOA:

* KHOA (KINH TẾ – XÃ HỘI)1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
2. QUẢN LÝ KINH DOANH
3. TÀI CHÍNH
4. NGÂN HÀNG
5. THƯƠNG MẠI
6. KẾ TOÁN
7. KINH TẾ
8. DU LỊCH
9. LUẬT
10. TOÁN
11. TRIẾT VÀ KHXH
12. GDQP – AN
13. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
* KHOA (CÔNG NGHỆ – KỸ THUẬT)14. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
15ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
16CƠ ĐIỆN TỬ
17KIẾN TRÚC
18XÂY DỰNG
19MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

 

* KHOA (NGOẠI NGỮ)20. TIẾNG ANH 1
21TIẾNG ANH 2
22TIẾNG ANH 3
23. TIẾNG ANH 4
24. TIẾNG ANH 5
25. TIẾNG ANH 6
26. TIẾNG ANH 7
27. TIẾNG ANH DU HỌC
28. TRUNG TÂM LT TA
29. TRUNG TÂM KHẢO THÍ
30TIẾNG NGA
31TIẾNG TRUNG VÀ TIẾNG NHẬT
32BỘ MÔN TIẾNG VIỆT
* KHOA (QUẢN LÝ ĐÀO TẠO)33. ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
34CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
35TẠI CHỨC