Giáo trình Định giá tài sản

Kết cấu giáo trình

Giáo trình Định giá tài sản bao gồm 5 chương:

  • Chương 1: ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
  • Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
  • Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ
  • Chương 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
  • Chương 5: DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH TÀI SẢN

Chúng tôi hi vọng giáo trình này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và trở thành một chuyên viên ngân hàng, tài chính thực thụ. Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, rất mong các bạn hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải giáo trình tại đây:

Định giá tài sản