Slide bài giảng Cơ sở dữ liệu OO

LỜI MỞ ĐẦU

Slide bài giảng Cơ sở dữ liệu OO (hay còn gọi là Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng – CSDLHĐT) mà chúng tôi đưa lên nhằm mục đích tóm tắt lại các kiến thức cơ bản của môn học này.

  • Đối tượng của môn học là những học viên:
    • Đã biết ngôn ngữ lập trình có cấu trúc như Pascal, C++, C#…
  • Các cơ sở dữ liệu đối tượng được thiết kế để làm việc tốt đối với những ngôn ngữ lập trình như Java, C++, C#, Smalltalk, v.v.
  • Mục đích của CSDLHĐT là để quản trị hiệu quả những kiểu dữ liệu phức hợp như âm thanh, hình ảnh, dữ liệu đa phương tiện, v.v., nhằm khắc phục những hạn chế của CSDL quan hệ.

Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn để những bài giảng tóm tắt sau đưa lên được đầy đủ hơn.

Mọi ý kiến đóng góp, xin hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

CSDL_OO