Slide bài giảng C# và môi trường Donet

LỜI MỞ ĐẦU

Slide bài giảng C# và môi trường Donet mà chúng tôi đưa lên nhằm mục đích tóm tắt lại các kiến thức cơ bản của môn học này.

  • Đối tượng của môn học là những học viên:
    • Đã biết ngôn ngữ lập trình có cấu trúc như Pascal, C++
    • Muốn học về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và công nghệ .Net

Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn để những bài giảng tóm tắt sau đưa lên được đầy đủ hơn. Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, xin hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

C# và môi trường Donet