Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương(NHTW) được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên các khoa kinh tế Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Giáo trình gồm 4 chương:

  • Chương 1: Nghiệp vụ phát hành tiền và quản lý ngoại hối
  • Chương 2: Nghiệp vụ tín dụng, bảo lãnh và thanh toán của NHTW
  • Chương 3: Nghiệp vụ thị trường mở cửa của NHTW
  • Chương 4: Thanh tra của NHTW và Kiểm soát nội bộ

Nghiệp vụ NHTW khá đa dạng, phức tạp và ngày càng phát triển phong phú. Do đó, giáo trình không tránh khỏi những hạn chế. Rất mong được sự đồng cảm và đóng góp chân thành của bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn.

Mọi ý kiến đóng góp, rất mong các bạn hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải giáo trình tại đây:

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương