Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên các khoa kinh tế Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Giáo trình gồm 6 chương:

  • Chương 1: Nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng thương
  • Chương 2: Nghiệp vụ cho vay và cho thuê tài chính
  • Chương 3: Nghiệp vụ thanh toán của ngân hàng thương mại
  • Chương 4: Các nghiệp vụ kinh doanh khác của ngân hàng thương mại
  • Chương 5: Quản lý rủi ro và Marketing ngân hàng
  • Chương 6: Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại khá đa dạng, phức tạp và ngày càng phát triển phong phú. Do đó, giáo trình không tránh khỏi những hạn chế. Rất mong được sự đồng cảm và đóng góp chân thành của bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn.

Mọi ý kiến đóng góp, rất mong các bạn hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải giáo trình tại đây:

Nghiệp vụ ngân hàng TM