GIÁO TRÌNH NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG MÁY

Ngày nay, do tính đa dạng và phức tạp của các hoạt động, cùng với sự phát triển và ngày càng phổ cập của công nghệ thông tin, hệ thống ngân hàng lõi (Corebank) đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả và chính xác nhất. Trước việc ứng dụng ngày càng nhiều công nghệ hiện đại trong giao dịch thương mại điện tử, khái niệm về core banking (ngân hàng lõi) thực ra vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người, đặc biệt với sinh viên khoa ngân hàng. Chính vì lý do đó Khoa công nghệ thông tin của trường Đại học kinh doanh công nghệ Hà Nội nghiên cứu và đầu tư phát triển phần mềm ứng dụng ngân hàng lõi,

Phần mềm này giúp các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng cập nhật thông tin nhanh, an toàn; cung cấp các báo cáo kế toán kịp thời, hiệu quả. Tuy nhiên để khai thác và phát huy hết những tiện ích của hệ thống ngân hàng lõi này đòi hỏi người sử dụng, bên cạnh nghiệp vụ ngân hàng vững vàng còn cần có các kỹ năng sử dụng phần mềm, phải hiểu biết và sử dụng một cách thành thục. Chính vì sự cần thiết đó mà giáo trình nghiệp vụ ngân hàng máy đã ra đời.

42. GT nghiệp vụ ngân hàng máy