Giáo trình Luật Kinh tế

LỜI MỞ ĐẦU

Giáo trình Luật kinh tế được biên soạn dựa trên các văn bản pháp luật, các giáo trình Luật của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn.

Mọi ý kiến đóng góp, xin hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

Giáo trình Luật kinh tế