GIÁO TRÌNH ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ ỨNG DỤNG

Với sự phát triển bùng nổ hiện nay của công nghệ thông tin và ứng dụng trong đời sống, điện toán đám mây trở nên có tầm quan trọng thời sự. Giáo trình Điện toán đám mây và ứng dụng được biên soạn cho đối tượng là sinh viên học các chuyên ngành Công nghệ thông tin. Sinh viên năm cuối của các trường đại học kỹ thuật cũng có thể sử dụng giáo trình như một tài liệu tham khảo để phát triển các ứng dụng cho nghiên cứu, cho đồ án tốt nghiệp.

Các tác giả hy vọng thông qua giáo trình sẽ cung cấp cho người đọc một tiếp cận tổng thể tới các khái niệm cơ bản về điện toán đám mây, các vấn đề về lưu trữ và xử lý dữ liệu, các vấn đề về an toàn và bảo mật, các dịch vụ, kiến trúc dịch vụ, hệ giám sát, một số chủ đề nâng cao gợi mở các vấn đề nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực điện toán đám mây.

Giáo trình là kết quả tổng hợp các nội dung nghiên cứu trong khuôn khổ đề tài tiến sỹ của các tác giả khi học tập tại nước ngoài. Một số nội dung đã được giảng dạy thử nghiệm cho các khóa học 2012, 2013 của Trường Đại học Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội và sau đó đã được chỉnh sửa để phù hợp với sự thay đổi công nghệ.

36. Giáo-trình-điện-toán-đám-mây-và-ứng-dụng