GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ JAVA CHO THIẾT BỊ PHI MÁY TÍNH

Tài liệu được sưu tầm sử dụng với mục đích giúp sinh viên nắm thông tin cơ bản về công nghệ Java và các ứng dụng đa dạng của nền tảng này. Giúp sinh viên hiểu thêm về các thiết bị khác, những thiết bị nhỏ gọn với tài nguyên hạn chế tồn tại rất nhiều xung quanh chúng ta, ví dụ các thẻ CARD, máy phát MP3, PDA, máy in… các thiết bị này về cơ bản có các thành phần nhỏ có chút đặc điểm như máy tính. Nhưng về cơ bản, cấu hình các thiết bị đó không được như những Desktop hay Laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh với nhiều công dụng đa dạng như hiện nay.

Sinh viên sẽ sử dụng kiến thức trong công nghệ Java là JavaCARD và J2ME để xây dựng một số ứng dụng cho các thiết bị đó. Tuy nhiên, môn học còn hạn chế ở một số vấn đề nhất định như thiếu thiết bị chuyên dụng, tài liệu tham khảo hạn chế hơn so với các ứng dụng phát triển cho máy vi tính. Vậy mong tài liệu sẽ được các thầy cô và các bạn sinh viên bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật các thông tin cần thiết để giúp môn học ngày càng tạo nên nhiều ứng dụng thực tế hữu ích cho xã hội.

 

37. GT Công nghệ java cho thiết bị phi máy tính