Giáo trình Bảo mật thông tin

LỜI MỞ ĐẦU

Gần đây, môn học  “An toàn và bảo mật thông tin” đã được đưa vào giảng dạy tại hầu hết các Khoa Công nghệ Thông tin của các trường đại học và cao đẳng. Do các ứng dụng trên mạng Internet ngày các phát triển và mở rộng, nên an toàn thông tin trên mạng đã trở thành nhu cầu bắt buộc cho mọi hệ thống ứng dụng. Để đáp ứng yêu cầu học tập và tự tìm hiểu của sinh viên các chuyên ngành Công nghệ Thông tin, nhóm giảng viên phụ trách môn Bảo mật của khoa Công nghệ thông tin, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức biên soạn giáo trình này. Nội dung của nó được dựa trên một số tài liệu, nhưng chủ yếu là cuốn sách của Giáo sư William Stallings  “Cryptography and Network Security: Principles and Practice”. Bản dịch chúng tôi tham khảo bài giảng của TS. Trần Văn Dũng – khoa CNTT, ĐH Giao Thông vận tải Hà Nội. Cuốn sách trên đã được dùng làm tài liệu giảng dạy tại nhiều trường đại học. Với mục đích trang bị các kiến thức cơ sở vừa đủ và giúp cho sinh viên hiểu được bản chất của các khía cạnh an ninh trên mạng, trong giáo trình đã cố gắng trình bày tóm tắt các phần lý thuyết cơ bản và đưa ra các ứng dụng thực tế.

Giáo trình gồm 7 chương. Chương đầu nêu tổng quan về bảo mật, chương 2 tóm tắt sơ lược về mã cổ điển, chương 3 trình bày những khái niệm cơ bản về số học, chương 4 giới thiệu về Mã khối và chuẩn mã dữ liệu, chương 5 nêu về mã công khai và RSA, chương 6 giới thiệu Ứng dụng về an toàn Web và IP và cuối cùng chương 7 tóm tắt về Kẻ xâm nhập và biện pháp phòng chống bức tường lửa. Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Mọi ý kiến đóng góp, xin hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

Giáo trình Bảo mật thông tin