Giáo trình Anh 1, Anh 2 và Anh 3

LỜI MỞ ĐẦU

Học tiếng Anh đòi hỏi sự tự học và chăm học của tất cả các học viên. Do vậy chúng tôi gửi tới các bạn sinh viên Giáo trình Market Leader này để các bạn tham khảo và tự học tại nhà. Giáo trình này bao gồm cả Anh 1, Anh 2 và Anh 3 theo chương trình học của các bạn. Khi vào học, giảng viên sẽ hướng dẫn bạn sau. Chúng tôi hi vọng giáo trình này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập môn ngoại ngữ này. Chúc các bạn thành công!

Mọi ý kiến đóng góp, xin hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

Anh 1, Anh 2 và Anh 3 (Market Leader 3rd Edition)